Consentiment formulari per a la newsletterLes dades personals facilitades voluntàriament per vostè, a través del present formulari seran tractades, per TESLA MOBILE BALEARES S.L. com a responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre la seva sol•licitud d'alta al nostre servei de newsletter i conservats mentre no manifesti la seva oposició a continuar rebent el servei sol•licitat. No es preveuen cessions o comunicacions de dades. Pot vostè exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat o revocació del consentiment prestat de les seves dades, dirigint-se a administracion@ifixrapid.com, per a més informació al respecte, podeu consultar la nostra política de privacitat en https://www.ifixrapid.com/ca/politica-de-privacitat